Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus GDPR eli General Data Protection Regulation astuu voimaan toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetuksen myötä muun muassa viestintäkäytännöt muuttuvat. Asetuksen tarkoitus on parantaa yksityisyydensuojaa ja valvoa henkilötietojen käyttöä organisaatioissa.

Rekisterinpitäjä

Terhi Ruuska, Rambo´s Toy Fox Terriers, Vehnäkuja 4, 16300 Orimattila

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Terhi Ruuska, rambostoyfox@dnainternet.net, 050 3086881

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Rambo´s Toy Fox Terriers -kennelin asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään sekä markkinointitarkoituksiin. Emme kuitenkaan myy, jaa tai muulla tavoin luovuta henkilötietoja koskaan kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
• Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Rambo´s Toy Fox Terriers -kennelin verkkosivuilla
• Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumiin osallistuminen

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Rambo´s Toy Fox Terriers -kenneliin. Tiedot tulevat asiakkaalta itseltään.

Tietojen luovutus

Emme myy, jaa tai muulla tavoin luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansille osapuolille. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja aina tietojen keräys hetkellä voimassa olleiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei koskaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme asiakkaidemme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on tallennettu teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon pääsy on ainoastaan Terhi ja Janne Ruuskalla. Virheelliset tai epätarkat henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan aina asiakkaan pyynnöstä viimeistään kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Vanhentuneet tiedot tuhotaan niin, ettei ulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää oikaisemaan, poistamaan tai rajoittamaan tietojensa käyttöä. Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Terhi Ruuskaan joko sähköpostitse rambostoyfox@dnainternet.net tai puhelimitse 050 3086881.